VERLENGDE WAARBORG

Klik hier op het merk waarvoor je de verlengde waarborg wilt aanvragen.


Na persoonlijke registratie heb je het type en serie nummer nodig van uw machine, dat vindt u steeds terug op een sticker in de deur.